Karakalem El Yüz Çizimleri Adana

Kolay Resim Çizme Yolları

Thumbnail image 

Kolay Resim Çizme Yolları


Çizim yapmak istiyorsanız ve çizim yapmaya yeni başlayacaksanız kolay resim çizme kurslarımıza katılım gösterebilirsiniz. Böylelikle Anadolu Sanat Merkezi Resim kursları sayesinde kolay resim çizmeyi öğrenebilirsiniz.


Çizime başlarken yatay ve dikey eksen çizgileri çizilip başın genişlik ve yüksekliği eksen çizgileri üzerine işaretlenir. Yukarıda verilen ölçüler ideal baş ölçüleridir. Bu ölçüleri bilmek imgesel çizimler yaparken başın pro porsiyonlarını hatırlamada yardımcı olabilir.


Fakat her insanda ölçüler karakteristik yapıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu yüzden canlı modelden çizim yaparken, kağıdınıza çizeceğiniz yatay ve dikey aks (eksen) çizgileri üzerine (ölçü alma tekniğini kullanarak başın en veya yüksekliğinden birini birim alarak diğerini tespit edip) işaretlemeniz daha uygun olacaktır.


Dikey ve yatay aks çizgileri başı eşit parçalara ayırır (Modele tam karşıdan bakıldığında).


İnsan başı kafatasından itibaren yatay aks çizgileri ile 3 ½ parçaya böldüğümüzde, saç
başlangıç noktası ile çene bitimine kadarki kısım üç eşit bölümden oluşur.


Birinci bölüm saç çizgisi ile kaş hizası arasında, ikinci bölüm kaş hizası ile burun altı
çizgisi arasında, üçüncü bölüm ise burun altı çizgisi ile çene alt çizgisi arasındaki bölümden
oluşur.


Kafatası başlangıç noktası ile saç hizası arasında kalan bölüm ise 1/3 bölümün yarısı
kadardır.


Resim Çizme Yolları, En Kolay Resim Çizme Teknikleri, Resim Çizme Yolları, En Kestirme Çizim Teknikleri ile ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz


Thumbnail image 

Adanada 300M Nasıl Olabilir, Adanada En Kolay Resim Çizimi, Adanada ki En Kolay Çizim Teknikleri, Adanada ki En Kolay Resim Çizme Teknikleri, Adanada ki En Kolay Yüz Çizilmesi, Adanada Resim Çizme Yolları, Adanada Resim Çizme Yollarının En Kestirme Çizim Teknikleri