Kategori: Hobi Grubu Öğrencilerin Yaptıkları

Adana da Karakalem Postal Çizim Örneği

  Birden fazla kişinin model olmasını sağlayınız. Modellere ayakta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar verdiriniz. Modellerin pozisyonlarına uygun olarak antik model, sandalye, salon bitkileri vb. nesneler de kullanarak dengeli bir kompozisyon oluşturmaya çalışınız. Figürler ve nesneler arasındaki boşlukları, mesafeleri ve mekânı inceleyiniz. Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda kroki ve eskiz çalışmaları yapınız.1. Modellerin pozisyonlarını, nesnelerle ve mekânla olan ilişkilerini kapalı kompozisyona uygun olacak biçimde oluşturunuz. Figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına ve Işığın...

Adana da Karakalem Postal Çizim Örneği, adana sanat kursları, adanada karakalem dersleri, adanada resim kursları, adanada resim sanatı, adanada sanat, adanada sanat dersleri, Karakael Örnekleri, Karakalem Anahtarlık Çizimleri, Karakalem Postal Çizim Örneği, resim dersleri

okumaya devam et

Adana da Karakalem Anahtarlık Çizimleri

  Açık kompozisyon ve kapalı kompozisyon olmak üzere iki tür kompozisyon vardır. Kapalı kompozisyon; konunun önemli bölümünün resmin merkezine yerleştirildiği kompozisyon türüdür. Konu, resim yüzeyinin dışına taşmaz. Rönesans Dönemi resimleri bu tür kompozisyon kuruluşuna sahipti. Bundan dolayı kapalı kompozisyon, klasik kompozisyon olarak da adlandırılır. Üçgen kompozisyon kurgusuna sahip klasik kompozisyonda konuyu oluşturan elamanların merkeze doğru hareket etmesi, bu kompozisyon türünün merkezi kompozisyon olarak da adlandırılmasını sağlar. Açık kompozisyon; konunun tüm resim yüzeyine...

Adana da Karakalem Anahtarlık Çizimleri, adana sanat kursları, adanada karakalem dersleri, adanada resim kursları, adanada resim sanatı, adanada sanat, adanada sanat dersleri, Karakael Örnekleri, Karakalem Anahtarlık Çizimleri, resim dersleri

okumaya devam et

Adana da Karakael Örnekleri

  Birden fazla kişinin model olmasını sağlayınız. Modellere ayakta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar verdiriniz. Modellerin pozisyonlarına uygun olarak antik model, sandalye, salon bitkileri vb. nesneler de kullanarak dengeli bir kompozisyon oluşturmaya çalışınız. Figürler ve nesneler arasındaki boşlukları, mesafeleri ve mekânı inceleyiniz. Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda kroki ve eskiz çalışmaları yapınız.1. Modellerin pozisyonlarını, nesnelerle ve mekânla olan ilişkilerini kapalı kompozisyona uygun olacak biçimde oluşturunuz. Figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına ve Işığın...

Adana da Karakael Örnekleri, adana sanat kursları, adanada karakalem dersleri, adanada resim kursları, adanada resim sanatı, adanada sanat, adanada sanat dersleri, Karakael Örnekleri, resim dersleri

okumaya devam et

Karakalem Modelden Çizim Örnekleri

Kompozisyon, yapıtı oluşturan elemanların belirli bir düzen içinde bir araya getirilmesiyle oluşan estetik düzenlemedir. Bu düzenlemeler yapılırken bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkeler denge, ritim, birlik, hareket, yön, tekrar, egemenlik, aralık (mesafe), zıtlık ve koramdır. Kompozisyon oluştururken kullanılan her görsel öge bir amaca hizmet etmek zorundadır. İster basit ister karmaşık bir konuya sahip olsun, iyi bir kompozisyon kurgusunda, bir elemanı eklemek ya da çıkarmak mümkün değildir. Bu durum, sanatçının imgeleminden çalışmasında ya da modelden çalışmasında bir farklılık göstermez....

adana karakalem, basit karakalem, karakalem çizim teknikleri adana, karakalem çizimleri teknikleri, Karakalem Modelden Çizim Örnekleri, karakalem portreleri, karakalem yap, karakalem yapma, karakalem yapmak, kolay karakalem

okumaya devam et

Adanada Satılık Yağlı Boya Tablolar Sahiplerini Bekliyor

Her konu soyut bir bakış açısıyla yapılabilir. Her sanatçının karşısınâ\renk seçimi ve biçimin yuvarlaklığı ile ilgili bazı sorunlar çıkabilir; örnek olarak modelin çerçeveye uyum sağlaması ya da modelin geometrik şekillerle yeniden yorumlanması gibi. Bu egzersizde model, büyük bir kilisedir. Kullanılan yağlıboya renkleri kırık renkler olup beyazla hafifçe grileşti-rilmiştir. Resmin kompozisyonu üzerinde, herkesin bilmesi gereken şey; farklı türde düzeltmeler yapılacak olmasıdır. TablolarKadın TablolarıTablolarKadın Tabloları ...

adanada satılık yağlı boya kanvas tablolar, adanada satılık yağlı boya tablolar, Adanada Satılık Yağlı Boya Tablolar Sahiplerini Bekliyor

okumaya devam et

Adanada Satılık Kanvas Tablolar

Birden fazla kişinin model olmasını sağlayınız. Modellere ayakta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar verdiriniz. Modellerin pozisyonlarına uygun olarak antik model, sandalye, salon bitkileri vb. nesneler de kullanarak dengeli bir kompozisyon oluşturmaya çalışınız. Figürler ve nesneler arasındaki boşlukları, mesafeleri ve mekânı inceleyiniz. Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda kroki ve eskiz çalışmaları yapınız.1. Modellerin pozisyonlarını, nesnelerle ve mekânla olan ilişkilerini kapalı kompozisyona uygun olacak biçimde oluşturunuz. Figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına ve Işığın yönüne...

adanada karakalem dersler, Adanada Karakalem Tablolar, adanada kiralık resim tabloları, adanada oteller için tablolar, adanada restorantlar için tablolar, Adanada Satılık Kanvas Tablolar

okumaya devam et

Adana da Çok Güzel Bar Çizim Örnekleri

Okulunuzun yakınında bulunan park, bahçe, sokak ya da cadde gibi açık alana çıkınız. Aşağıdaki yöner geler doğrultusunda kroki ve eskiz çalışmaları yapınız. 1. Çevrenizdeki nesneleri ve fi gürleri gözlemleyiniz. Bir bakaç yardımıyla kapalı kompozisyona uygun bir yer belirleyiniz. İzlenimlerinizi kroki ve eskiz çizimleriyle kâğıt yüzeyine aktarınız. Çizimlerinizde oranlara, perspektife, dengeye ve ışığın yönüne dikkat ediniz. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanınız. Çizgilerin hareket ve yönünü, lekelerin dağılımını, zıtlıkları ve tekrarları kompozisyonda ilgi merkezini oluşturacak...

Adana da Çok Güzel Bar Çizim Örnekleri, Adanada İç Mimarlık Dersleri, adanada kurallı çizim, adanada özel mimarlık dersleri, adanada perspektif eğitimi, adanada teknik dersler, Çok Güzel Bar Çizim Örnekleri, Mimarlık Dersleri İçin Örnekler

okumaya devam et

Adana da Mimarlık Dersleri İçin Örnekler

Desen çalışmalarında kompozisyon kurgulanırken birden çok eskiz ve kroki çizimleri yapılır. Bu kroki ve eskizler, en iyi kompozisyonu kurgulayabilmek için ön çalışma niteliğindedir. Kroki; kompozisyonda varlıkların konumlarını, aralarındaki mesafeyi ve oranları belirlemek için yapılan kabaca çizimlerdir. Bunlar, kompozisyonun şemasını oluşturmak için kullanılabileceği gibi böyle bir amaç gözetılmeden de yapılabilir. Eskiz de kroki gibidir. Eskiz çalışmaları da ön hazırlık niteliğinde olup krokiden farkı, daha fazla ayrıntıya yer vermesidir. Başta Rönesans ve Barok Dönemler olmak üzere sanat...

Adana da Mimarlık Dersleri İçin Örnekler, Adanada İç Mimarlık Dersleri, adanada kurallı çizim, adanada özel mimarlık dersleri, adanada perspektif eğitimi, adanada teknik dersler, Mimarlık Dersleri İçin Örnekler

okumaya devam et

Adana da Mimari Kurallar ve Mimari Ölcümler

  Model olacak kişiyi rahat görebileceğiniz biçimde oturma pozisyonunuzu oluşturunuz. Modelin ayakta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar vermesini sağlayınız. Işığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle modelin kroki çizimlerini yapınız. Çizimlerinizde oranlara, perspektife, ışığın yönüne; ağırlık merkezinin, nesne-mekân ilişkisinin, ritmin, dengenin, birliğin oluşmasına dikkat ediniz. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanınız. Figürün üst, yan ve ön planlarını iç kontur çizgileriyle belirleyerek hacim etkisini güçlendiriniz. Çizgilerin hareket...

Adana da Mimari Kurallar ve Mimari Ölcümler, Adanada İç Mimarlık Dersleri, adanada kurallı çizim, adanada özel mimarlık dersleri, adanada perspektif eğitimi, adanada teknik dersler, Mimari Kurallar ve Mimari Ölcümler, Mimarlık Dersleri İçin Örnekler

okumaya devam et

Adanada Teknik Masasında Çizim Dersleri

Okulunuzun içinde desenini çizebileceğiniz bir yer seçiniz. Mekânı ve içindeki nesneleri inceleyiniz. Işığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun kroki çizimlerini yapınız. Çizimlerinizde perspektif kurallarına, oranlara; nesne-mekân ilişkisinin, ritmin, dengenin, birlik ve bütünlüğün oluşmasına dikkat ediniz. Işık ve gölgeyi, çizgilerin yönünü, lekelerin dağılımını, zıtlıkları ve tekrarları kompozisyonda ilgi merkezini oluşturacak biçimde kullanınız. Teknik ÇizimTeknik ÇizimTeknik Çizim ...

Adanada İç Mimarlık Dersleri, adanada kurallı çizim, adanada özel mimarlık dersleri, adanada perspektif eğitimi, adanada teknik dersler, Adanada Teknik Masasında Çizim Dersleri, Mimarlık Dersleri İçin Örnekler, Teknik Masasında Çizim Dersleri

okumaya devam et