Kategori: Ebru Grubu Ustalardan Örnekleri

Adana da Ebru Gösterisi Yapan Kurumlar

Kitle kültürü, öncelikle, toplumlardaki «kültürel çöküşme»nin bir gösterimidir. Bu kültürel çöküşme, bize aynı zamanda, toplumlardaki «Kültür bunalımı»nı gösterir. Kültür bunalımı ve kültürel çöküşmenin temelinde de, burjuva insanlı neriyle üretim biçimi arasındaki çelişki, ya da başka bir deyişle, insanlık idealleriyle toplum düzeninin buna elvermezliği arasındaki derin çelişki yer alır. Buysa, burjuvanın ideal ve çıkarlarının tüm toplumun ideal ve çıkarlarıyla uyumlu hale getirilememiş olması demektir; çünkü kapitalist üretim biçimi, yabancılaştırma özelliğinden ötürü, üretimi, dolayısıyla...

Adana da Ebru Gösterisi, adanadaki en iyi ebru sanatı nasıl yapılır, ebru sanatı nasıl yapılır, en başarılı ebru sanatı nasıl yapılır, en güzel ebru sanatı nasıl yapılır, en hesaplı ebru sanatı nasıl yapılır, en hit ebru sanatı nasıl yapılır, en iyi ebru sanatı nasıl yapılır, en kaliteli ebru sanatı nasıl yapılır, en son ebru sanatı nasıl yapılır, en süper ebru sanatı nasıl yapılır, en ucuz ebru sanatı nasıl yapılır, en uygun ebru sanatı nasıl yapılır, en yeni ebru sanatı nasıl yapılır, özel ebru sanatı nasıl yapılır

okumaya devam et

Adana da Ebru Gosterisi Optimum Alış Veriş Merkezi

  Ebrunun TarihçesiEbru Sanatının ne zaman, nasıl ve nerede ortaya çıktığını kesin olarak söyleyebilmek mümkün değildir. Çok eski tarihli kitaplarda yan kağıdı olarak, yani cilt kapağı ile kitabı birbirine bağlayan kağıtlarda ebruya rastlıyoruz.  Yine eski bir albümün (murakkanın) içindeki yazıların etrafında da pervazlara yapıştırılmış olarak ebru kağıtlarını görüyoruz.Ancak bu eski kitapların yazıldıkları tarih bilinse bile zaman içinde birkaç kez tamir görmüş olduklarından kitap ile ebrunun eş zamanlı yapılmış olmalarından bahsedemiyoruz. Bu durumda sadece üzerinde yapıldığı tarih...

Adana da Ebru Gosterisi Optimum, adanadaki en iyi ebru sanatı kursları, ebru sanatı kursları, en başarılı ebru sanatı kursları, en güzel ebru sanatı kursları, en hesaplı ebru sanatı kursları, en hit ebru sanatı kursları, en iyi ebru sanatı kursları, en kaliteli ebru sanatı kursları, en son ebru sanatı kursları, en süper ebru sanatı kursları, en ucuz ebru sanatı kursları, en uygun ebru sanatı kursları, en yeni ebru sanatı kursları, özel ebru sanatı kursları

okumaya devam et

Adana Optimum Sergiler

  Ebru malzemeleri SuKitre ,deniz kadayıfı boy tohunu ve sahlep gibi suyun yoğunluğunu sağlayacak doğal maddeler ile karıştırılır. Su kireçsiz ise dinlendirilmiş musluk suyu olabilir.Eskiler yağmur suyu kullanırmış.Tercihen saf su kullanılmalıdır.Kitre ile de yapılabilirToprak boya Ebruda kullanılan boyalar eskiden doğada bulunan topraktan elde edilirmiş.Bu toprak ezilir elekle elenir ve suda süzülerek kullanıma hazır hale getirilirmiş. Günümüzde ezilmeye hazır halde ya da ezilmiş boyalar kullanılmaktadır.Toprak boyalar mermer ve destiseng denilen el taşı nın yardımıyla ezilerek macun...

Adana Optimum Sergiler, adanadaki en iyi ebru resimleri, ebru resimleri, en başarılı ebru resimleri, en güzel ebru resimleri, en hesaplı ebru resimleri, en hit ebru resimleri, en iyi ebru resimleri, en kaliteli ebru resimleri, en son ebru resimleri, en süper ebru resimleri, en ucuz ebru resimleri, en uygun ebru resimleri, en yeni ebru resimleri, özel ebru resimleri

okumaya devam et

Adanada Koridorlarda Sergiler

Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesnelerin, büyük-küçük ve dikey-yatay ilişkisini inceleyiniz. Kendinize doğal ve yapay nesnelerin bir arada denge oluşturduğunu düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz.Işığın etkisiyle oluşan nesneler üzerinde açık, orta ve koyu lekeleri inceleyiniz. Mekânla birlikte nesnelerin birbirleriyle oranlarını ve oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulayınız. Oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Işığın geliş yönüne dikkat...

Adanada Koridorlarda Sergiler, adanadaki en iyi görsel sanatlar, en başarılı görsel sanatlar, en güzel görsel sanatlar, en hesaplı görsel sanatlar, en hit görsel sanatlar, en iyi görsel sanatlar, en kaliteli görsel sanatlar, en son görsel sanatlar, en süper görsel sanatlar, en ucuz görsel sanatlar, en uygun görsel sanatlar, en yeni görsel sanatlar, görsel sanatlar, özel görsel sanatlar

okumaya devam et

Adanada Milli Eğitim

Desen çalışmalarında amaç, varlıkları göründüğü gibi çizmekten öte oluşturulan kompozisyonlarda özgün ifadeler de kullanabilmektir. Bu, desen çizen kişinin üslup geliştirebilmesi için de gereklidir. Kompozisyon oluştururken amaç, uyumlu bütünler oluşturmaktir. Kullanılan görsel elemanlar ne olursa olsun bütün içinde denge, ritim ve hareket oluşturacak nitelikte kurgulanmalıdır. Bu da açık-koyu, büyük-küçük, yatay-dikey, düz-eğri, dinamik-durağan vb. zıtlıkların dengelenmesi ve ritim oluşturması ile sağlanacaktır. Hareket, ritım ve dengenin sağlanması kompozisyondaki etkiyi güçlendirerek dinamizmi...

Adanada Milli Eğitim, adanadaki en iyi görsel sanatlar, en başarılı görsel sanatlar, en güzel görsel sanatlar, en hesaplı görsel sanatlar, en hit görsel sanatlar, en iyi görsel sanatlar, en kaliteli görsel sanatlar, en son görsel sanatlar, en süper görsel sanatlar, en ucuz görsel sanatlar, en uygun görsel sanatlar, en yeni görsel sanatlar, görsel sanatlar, özel görsel sanatlar

okumaya devam et

Adanada Görsel Sanatlar Öğrencisi

Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını, modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Bunun için yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanarak oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formun geometrik yapısına...

Adanada Görsel Sanatlar Öğrencisi, adanadaki en iyi görsel sanatlar, en başarılı görsel sanatlar, en güzel görsel sanatlar, en hesaplı görsel sanatlar, en hit görsel sanatlar, en iyi görsel sanatlar, en kaliteli görsel sanatlar, en son görsel sanatlar, en süper görsel sanatlar, en ucuz görsel sanatlar, en uygun görsel sanatlar, en yeni görsel sanatlar, görsel sanatlar, özel görsel sanatlar

okumaya devam et

Adanada Resim Fotoğtaf Hat Ebru

  Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını, modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Bunun için yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanarak oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formun geometrik yapısına...

Adanada Resim Fotoğtaf Hat Ebru, adanadaki en iyi görsel dersleri, en başarılı görsel dersleri, en güzel görsel dersleri, en hesaplı görsel dersleri, en hit görsel dersleri, en iyi görsel dersleri, en kaliteli görsel dersleri, en son görsel dersleri, en süper görsel dersleri, en ucuz görsel dersleri, en uygun görsel dersleri, en yeni görsel dersleri, görsel dersleri, özel görsel dersleri

okumaya devam et

Adanada Parklarda Görsel Sanatlar

  Desen çalışmalarında kompozisyonda, farklı elemanların sıra ile ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi ritmi oluşturmaktadır. Bu sıralama ve birbirini izleme, tekdüze ve simetrik değil özgündür. Ritim, aynı zamanda kompozisyondaki hareketin yönünü ve gücünü belirleyerek dengeyi de sağlamaktadır.Van Gogh [Van Goh (1853-1890)]’un peyzaj desenlerinden biri görülmektedir. Kompozisyonun ön taratında bulunan tarladaki çizgi ve nokta elemanı kullanılarak oluşturulmuş şeritler tekrarlanarak ritim oluşturulmuştur. İlk aşamada bu tekrarlar tekdüze gibi algılansa da perspektife göre oluşan açılarla...

Adanada Parklarda Görsel Sanatlar, adanadaki en iyi görsel dersleri, en başarılı görsel dersleri, en güzel görsel dersleri, en hesaplı görsel dersleri, en hit görsel dersleri, en iyi görsel dersleri, en kaliteli görsel dersleri, en son görsel dersleri, en süper görsel dersleri, en ucuz görsel dersleri, en uygun görsel dersleri, en yeni görsel dersleri, görsel dersleri, özel görsel dersleri

okumaya devam et

Adanada Görsel Sanat

  Kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanıp oranları, açıların yerlerini ve yönlerini doğru tespit ediniz. Parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışınız. Işığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının ritim oluşturmasına dikkat ediniz. Nesnelerin hareket yönlerini, gölgelerinin yönlerini doğru tespit etmeye çalışınız. Nesne-mekân ilişkisini kurarak birlik ve bütünlüğü oluştunuz. ...

Adanada Görsel Sanat, adanadaki en iyi görsel dersleri, en başarılı görsel dersleri, en güzel görsel dersleri, en hesaplı görsel dersleri, en hit görsel dersleri, en iyi görsel dersleri, en kaliteli görsel dersleri, en son görsel dersleri, en süper görsel dersleri, en ucuz görsel dersleri, en uygun görsel dersleri, en yeni görsel dersleri, görsel dersleri, özel görsel dersleri

okumaya devam et

Adananın Kültürü ve Sanatı

  Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulayınız. Bunun için; yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanarak oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız.. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstermeye çalışarak parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Mekândaki nesneler ile fi...

adanadaki en iyi görsel dersleri, Adananın Kültürü ve Sanatı, en başarılı görsel dersleri, en güzel görsel dersleri, en hesaplı görsel dersleri, en hit görsel dersleri, en iyi görsel dersleri, en kaliteli görsel dersleri, en son görsel dersleri, en süper görsel dersleri, en ucuz görsel dersleri, en uygun görsel dersleri, en yeni görsel dersleri, görsel dersleri, özel görsel dersleri

okumaya devam et