Kategori: Dökümanlar Grubu Ustalardan Örnekler

Köpek Çizimleri

Kitle iletişim araçları içinde popüler kültürü en fazla yayan, onu en hızlı ve en etkin sunan araç kuşkusuz televizyondur. Televizyon popüler kültür ürünlerini izleyicinin düş dünyasına sokar ve onda bir kaçış ve doyum hissi yaratır. Bireyin benliğini besler; egosunu tatmin eder. Çalışmanın bu bölümünde, yukarıda bahsettiğimiz noktalardan yola çıkarak öncelikle bir kitle iletişim aracı olarak televizyon ele alınarak; popüler kültür ve televizyon ilişkisi-etkileşimi televizyonda kullanılan görüntü ve söylem doğrultusunda değerlendirilmeye çalışılacaktır. ...

Adana’in En Başarılı Fotoğraf Kursu Hocaları, Adanada Dslr Fotoğraf Makinasının Özellikleri, Adanada Dslr Fotoğraf Makineleri, Adanada Fotoğraf Eğitimi Veren Kurumların Telefon Numaraları, Adanada Fotoğraf Eğitimleri Veren Kurumlar, Adanada Fotoğraf İçinden Öğrenebilirim, Adanada Fotoğraf Kursunun Fiyatları, Adanada Fotoğraf Ücretleri, adanada fotoğrafcılık eğitimleri, Adanada Pro Fotoğraf Makinalarının Özellikleri, Adanada Pro Fotoğraf Makineleri, Adanada Pro Fotoğraf Makinelerinin Eğitimleri Adına da Profesyonel Fotoğraf Eğitimleri Adına da Usta Fotoğraf Öğreticileri, Adanada Temel Fotoğrafçılık Kursları, Adanada Ünlü Fotoğrafçılar

okumaya devam et

Karakalem Resim Yapım Dersleri

Sanat yapıtlarını çözümlemek için değişik yollar kullanılır. Bir resmin fiziksel ögelerini ele alarak yapılan bir incelemede beş önemli ögeyle karşı karşıya kalınır. Bunlar çizgi, ışık-gölge, kompozisyon, mekân ve renktir. Desen çalışmalarında da aynı ögeler önemini korumaktadır. Desen her ne kadar renksiz resimler olarak algılansa da renkli desenler de çalışmak mümkündür. Örneğin; Degas desenlerini renkli çalışmayı tercih etmiştir (Görsel 76). Çizgi, kompozisyon, ışık-gölge ve mekân desenin sınırlarını belirleyerek bir uyum içinde düzenlenmesini gerektirir. Kompozisyonun düzenlenmesi ışık-gölge...

Adana da Karakalem, Adana’in En Başarılı Fotoğraf Kursu Hocaları, Adanada Dslr Fotoğraf Makinasının Özellikleri, Adanada Dslr Fotoğraf Makineleri, Adanada Fotoğraf Eğitimi Veren Kurumların Telefon Numaraları, Adanada Fotoğraf Eğitimleri Veren Kurumlar, Adanada Fotoğraf İçinden Öğrenebilirim, Adanada Fotoğraf Kursunun Fiyatları, Adanada Fotoğraf Ücretleri, adanada fotoğrafcılık eğitimleri, adanada karakalem dersleri, Adanada Pro Fotoğraf Makinalarının Özellikleri, Adanada Pro Fotoğraf Makineleri, Adanada Pro Fotoğraf Makinelerinin Eğitimleri Adına da Profesyonel Fotoğraf Eğitimleri Adına da Usta Fotoğraf Öğreticileri, Adanada Temel Fotoğrafçılık Kursları, Adanada Ünlü Fotoğrafçılar

okumaya devam et

Karakalem Dünyası

Sanat yapıtlarını çözümlemek için değişik yollar kullanılır. Bir resmin fiziksel ögelerini ele alarak yapılan bir incelemede beş önemli ögeyle karşı karşıya kalınır. Bunlar çizgi, ışık-gölge, kompozisyon, mekân ve renktir. Desen çalışmalarında da aynı ögeler önemini korumaktadır. Desen her ne kadar renksiz resimler olarak algılansa da renkli desenler de çalışmak mümkündür. Örneğin; Degas desenlerini renkli çalışmayı tercih etmiştir (Görsel 76). Çizgi, kompozisyon, ışık-gölge ve mekân desenin sınırlarını belirleyerek bir uyum içinde düzenlenmesini gerektirir. Kompozisyonun düzenlenmesi ışık-gölge...

karakalem calismalari, karakalem çalışma teknikleri, karakalem çalışmalar, karakalem çalışmaları güzel sanatlar, karakalem çalışmaları kolay, karakalem çalışmaları portre, Karakalem Çalışmaları Videosu, karakalem çalışması örnekleri, Karakalem Çalışması Resimleri, karakalem çalışması videosu

okumaya devam et

Karakalem Dershaneleri

İnsan figürünün farklı konumlarda sunduğu olanaklardan bazılarını inceledikten sonra şimdi sıra Velasquez’in ‘Rokeby Venüs’ isimli ünlü klasik figür resminden çizim yapmaya geldi; çiziminizin boyutluluk duygusunu artırmak için ton kullanın. Işık kaynağının yönüne dikkat edin; bu yön gövdenin şeklinin ne durumda olduğu konusunda size fikir verecektir. Başlangıçta her şeyi olabildiğince basit düşünün ve ‘güzel’ bir çizim yapmaya çalışmayın. Gerçekten güzel olan çizimler gördüğünüz gerçekliği ifade eden çizimlerdir. 1. Oranların doğru olmasına dikkat ederek ana çevre...

Adana da Karakalem Dershaneleri, Adana da Karakalem Eğitimcileri, Adana da Karakalem Kursları

okumaya devam et

Çizim Sanatları Merkezi

İnsan figürünün farklı konumlarda sunduğu olanaklardan bazılarını inceledikten sonra şimdi sıra Velasquez’in ‘Rokeby Venüs’ isimli ünlü klasik figür resminden çizim yapmaya geldi; çiziminizin boyutluluk duygusunu artırmak için ton kullanın. Işık kaynağının yönüne dikkat edin; bu yön gövdenin şeklinin ne durumda olduğu konusunda size fikir verecektir. Başlangıçta her şeyi olabildiğince basit düşünün ve ‘güzel’ bir çizim yapmaya çalışmayın. Gerçekten güzel olan çizimler gördüğünüz gerçekliği ifade eden çizimlerdir. 1. Oranların doğru olmasına dikkat ederek ana çevre...

adana da çizim kursları, Adanada Çizim Kursu Fiyatı Ne Kadar, Adanada Çizim Sanatları, Adanada Çizim Sanatları Merkezi, Adanada Çocuk Kursları Fiyatı Ne Kadar, Adanada Çocuklara Yönelik Eğitim Ücreti, Adanada Ebru Dershanesi Ne Kadar, Adanada Ebru Eğitimi Ne Kadardır, Adanada Ebru Kursu Fiyatı Ne Kadar, Adanada Ebru Kursu İsmek, Adanada Ebru Kurşun Ne Kadar, Adanada Kurs Ücreti Ne Kadar, adanada özel eğitim

okumaya devam et

Çizim Eğitimleri

İnsan figürünün farklı konumlarda sunduğu olanaklardan bazılarını inceledikten sonra şimdi sıra Velasquez’in ‘Rokeby Venüs’ isimli ünlü klasik figür resminden çizim yapmaya geldi; çiziminizin boyutluluk duygusunu artırmak için ton kullanın. Işık kaynağının yönüne dikkat edin; bu yön gövdenin şeklinin ne durumda olduğu konusunda size fikir verecektir. Başlangıçta her şeyi olabildiğince basit düşünün ve ‘güzel’ bir çizim yapmaya çalışmayın. Gerçekten güzel olan çizimler gördüğünüz gerçekliği ifade eden çizimlerdir. 1. Oranların doğru olmasına dikkat ederek ana çevre...

adana da çizim eğitimleri, Adana da Karakalem Dersleri, adanada resim dersleri

okumaya devam et

Karakalem Ve Sanat Eğitim Kursları

Kompozisyonun düzenlemesinde ve bütünlüğün sağlamasında denge duygusu önemlidir. Bir düzenlemeye giren biçimlerin renkleri, dokuları, yönleri, aralıkları ve ölçüleri birbirleriyle karşılaştırma konusu olur. Tasarı öğeleri, birbirleriyle ortaya koydukları değerler yönünden tartıldıklarında genel bir denge hissedilmeli, herhangi bir biçim ya da bir grup ağır basarak tasarımın ağırlık merkezini kendi tarafına kaydırmamalıdır. Ağırlık merkezi alanın ortaya yakın yerinde kalabilmelidir. Bir tasarımda dengesizlik hissediliyorsa, yeri, rengi, dokusu, yönü, aralığı, ölçüsü gerektiği oranda değiştirilmeli...

Adanada Çizim Kursu Fiyatı Ne Kadar, Adanada Çocuk Kursları Fiyatı Ne Kadar, Adanada Çocuklara Yönelik Eğitim Ücreti, Adanada Ebru Dershanesi Ne Kadar, Adanada Ebru Eğitimi Ne Kadardır, Adanada Ebru Kursu Fiyatı Ne Kadar, Adanada Ebru Kursu İsmek, Adanada Ebru Kurşun Ne Kadar, Adanada Kurs Ücreti Ne Kadar, adanada özel eğitim

okumaya devam et

Karakalem Eğitim Kursları

Görsel Sanatlarda Desenin Yeri ve Önemi Desen, resim sanatının temelidir. Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel yapısı, kompozisyon gibi temeller üzerine kurulan iyi deseni çizebilmek; desenin işlevinde yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form (şekil), ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir. Bir tabloda temel unsur desen olmalıdır. Desen sistemi bozuk bir tablo ne kadar güzel renklerle çalışılırsa çalışılsın sağlam temelden yoksundur. ...

Adana da Karakalem Eğitim Kursları, Adana da Karakalem Eğitimleri, Karakalem Ve Adanada Eğitim Kursları

okumaya devam et

Karakalem Çesitleri

Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür İlişkisi Kitle iletişim araçları, yaşamın her alanına bu denli girmeden önce halk, kendisi için üretilen kitlesel ürünleri sinema salonlarında topluca tüketiyordu. Belirsiz olarak tasvir edilen kitle insanına yönelik kitlesel üretim radyo ve televizyonla hızlanmış oldu. Medyanın yaygınlaşması ve insanların günlük hayatına, her şeyden ve her zamandan daha fazla nüfuz etmesi, birçok kavramın yanı sıra popüler kültür tartışmalarını da beraberinde getirdi. ...

Adana da Karakalem Tablo Yapımı, Adanada Çizim Kursu Fiyatı Ne Kadar, Adanada Çocuk Kursları Fiyatı Ne Kadar, Adanada Çocuklara Yönelik Eğitim Ücreti, Adanada Ebru Dershanesi Ne Kadar, Adanada Ebru Eğitimi Ne Kadardır, Adanada Ebru Kursu Fiyatı Ne Kadar, Adanada Ebru Kursu İsmek, Adanada Ebru Kurşun Ne Kadar, adanada karakalem kursları, Adanada Kurs Ücreti Ne Kadar, adanada özel eğitim, karakalem çeşitleri

okumaya devam et

Çizim Sanatlar Akademisi

  Bu okul, H. Marcuse ve özellikle E. Fromm ile Psiko-analize kültürel açıklama getirmişlerdir. Frankfurt Okulu, akademik alanda, kitle kültürünün ortaya çıkması ve popülerliğin ticarileşmesi; popülerin standartlaşması; fabrikasyon ve tek boyutlu ürünlerin ortaya çıkması; moda ve reklamcılığın, medyanın, kısaca bilinç endüstrilerinin toplumda egemenlik kurması; popüler kültüre karşı direnme yerine, kitleler üzerindeki bu kültürün köleleştirici etkisi üzerinde durmuştur. Frankfurt Okulu düşünürleri popüler kültür ve kültür endüstrilerinin ürünlerinin ve ideolojik içeriklerinin kapsamlı eleştirilerini...

Adana da Çizim Sanatları, Adana da Resim Sanatları, Adanada Çizim Sanatlar Akademisi

okumaya devam et