Aylık Arşivler: Mayıs 2013

Adanadaki Ana Sınıf Çocukları

Thumbnail image

 

 

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Klasik desenin rasyonel bir sürece sahip olduğu görülmektedir. Desen, bir çıraklık deneyimi olarak Rönesans’ta olgunluk dönemine ulaşmış, Venedik ve Floransa’da renkçiliğin temelinde yer almış, ilerleyen dönemde Roma’da ve Fransa’da kurulan “Akademi” formasyonunun eğitim biçimi haline dönüşmüştür. Dışavurumcu sanatçıların, iç dünyalarındaki cereyanlarının ifadesinde çok sık kullandığı desen, boyasal olarak resmin temel elemanlarından biri haline gelmiştir.* Kübizmle beraber makine estetiğinin ifade edilmesinde ve görsel öğelerin analitik kübizmle ele alınışında, vazgeçilmez bir modülasyon aracı olmuştur. Yerli kabilelelerin kum danslarından esinlenerek tuval üzerinde adeta dans ederek resimler yapan Jackson Pollock gibi savaş sonrası Amerika’ya göç eden bir çok Yeni Dışavurumcu sanatçı için de desen sık kullanılan ifade biçimidir. Pop sanatının dominant isimleri Andy Warhol ve Roy Lichtenstein deseni ve boyayı çizgi romanlara yaslayarak farklı bir görsel ve bağlamsal deneyimi sanatın içerisine yerleştirmiştir. Günümüz sanatı ise tüm bu deneyimleri elinde tutmasının yanı sıra diğer disiplinlerle desenin ve çizginin sınırlarını zorlamaktadır. Rosalind Krauss, Benjamin Buchloch, Hal Foster, Alain Bois gibi sanat kuramcıları ve eleştirmenleri bu sürecin 1990’lardan sonra başladığını öne sürmektedirler. Çağdaş desen ve çizimlerin bireysel hikaye şeklinde pratiğe dökülebileceğini, ortak bellek, bireysel mitoloji, kültürel miras, çok anlamlılık, kamusal alan ve sosyal yaşamın sınırları arasında desenin varlığının oldukça değiştiğini, klasik sanatçılardan alıntılarla, sinema, fotoğraf gibi disiplinlerle çizimlerin kaynaşabileceğini, izleyicinin ve kamunun bile artık desene katılabildiğini belirtirler.

Thumbnail imagesinemalarThumbnail imagemodellerThumbnail imageboyacılarThumbnail imageboyacılar

(daha&helliip;)

By |2013-05-28T09:49:33+03:00Mayıs 28th, 2013|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Adanadaki Ana Sınıf Çocukları için yorumlar kapalı

Adanadaki Aşk Nerden Nereye

Thumbnail image

 

 

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar

Günümüz sanatı, desenin ve kağıdın kurgusal yapıda şekillendiğini ve sanatçıların bağlamları yeniden okutarak ilginç bir algı sistemi yarattığını gözler önüne sermektedir. Desenin ve kağıdın değişken ve disiplinler arası çalışmalara olanak veren ilginç bir estetiğe sahip oluşuna ek olarak, bugün önemli sanat etkinliklerinde desenlerle çalışan sanatçılar, bu duruma yükselen bir ivme kazandırmaya devam etmektedirler. Cape Town doğumlu ve Amsterdam’da yaşayıp üreten sanatçı Marlene Dumas, günümüz çağdaş sanat ortamında desenleriyle önemli bienaller ve sergilerde göze çarpan işleriyle dikkat çekmektedir. “Tek fırça vuruşlarıyla bir tıpkı bir Antik Çin resmi gibi işler yapmak istiyorum”9 diyen sanatçı, suluboyanın ve mürekkebin transparan yapısını geleneksel olarak kullanır. Bağlam ve içerik olarak politik imgeler, şiddet, eziyet, günah, işkence, din, kadın hakları gibi toplumsal anlamlar içeren bir figürasyon üretimi gerçekleştirir. Güney Afrika kökenine sahip olmasını merkeze alarak, güncel bir perspektiften temalarını boyasal desenin anlatı unsuruna oturtan sanatçı, çalışmalarını değişemez klasik ekollere bağlı kalarak gerçekleştirir.

Thumbnail imageduranadamThumbnail imageoturanlarThumbnail imagemotorlarThumbnail imagecafeler

(daha&helliip;)

By |2013-05-28T09:49:04+03:00Mayıs 28th, 2013|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Adanadaki Aşk Nerden Nereye için yorumlar kapalı

Adanadaki Döneceksin Diye Söz Ver

Thumbnail image

 

 

Ozel Dersler Adana

Sanat kuramcısı Hal Foster’in “gerçeğin geri dönüşü” olarak vurguladığı durumdan hareketle, sanatın nesneyle olan kadim bağlantısının gündelik yaşamın içerisindeki nesnelerde gizli olması gerçeği desenin varlığıyla ilişkilendirilebilir. Yalın haldeki tekil nesnelere karakalemle ve kuruboyalarla farklı bir hava katan Los Angeles’ta yaşayan Avustralyalı Toba Khedoori oldukça büyük kağıtlara (yaklaşık 4 metre) desenler çalışarak adeta anıtsal bir yapı inşaa etmektedir. Kimi zaman mimari formları da kullanan sanatçı, basit kurşun kalemler, sprey boyalar, karakalem tozları gibi geleneksel malzemelerle çalışmakta ve yalın nesneleri devasa boyutlarda işleyerek varoluş sorunsalı hakkında izleyicide bir tekinsizlik duygusu uyandırmaktadır. Jane Harris’in sanatçının desenlerine dair olan vurgusu kuşkusuz çok yerindedir.

Thumbnail imageduranadamThumbnail imagekalabalıklarThumbnail imagemotorlarThumbnail imagecafeler

(daha&helliip;)

By |2013-05-28T09:49:04+03:00Mayıs 28th, 2013|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Adanadaki Döneceksin Diye Söz Ver için yorumlar kapalı

Adanadaki Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

Thumbnail image

 

 

Payjaj Mimarligi Kurslari

New York ve Rotterdam’da çalışmalarına devam eden Rodos kökenli sanatçı Ellen Gallagher için çizimler ve kağıtlar, bireysel bir masal düzlemi edasında hareket eden kurgular düzenini ortaya çıkarır. Sanatçının iç dünyası ve imgeleri, hayalgücünün estetikleştirdiği objeler ve hatıralar, kimi zaman yalın kimi zaman yoğun kompozisyonlarda dokulaşarak desenin varlığına katılır. Gündelik yaşamın başat göstergesi olan Amerikan gündelik yaşamı gibi olgular, feminist düşünceler ve sosyal konular bu dünyanın katmanlarında kilit göstergeleri üstlenirler. Meghan Dailey’in “bir çeşit işaret dili”11 kullandığına dikkat çekmesi kadar göze batan bir diğer durum da sanatçının desenlerini son derece titiz bir işçilikle işlediği ve desenin marjinal bir yapıya bürünüşüdür.

Thumbnail imagepazarlarThumbnail imageçalarsaatlarThumbnail imagemüzikseverlerThumbnail imageşarapçılar

(daha&helliip;)

By |2013-05-28T09:48:31+03:00Mayıs 28th, 2013|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Adanadaki Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda için yorumlar kapalı

Adanadaki Yatcaz Kalkcaz Ordayım

Thumbnail image

 

 

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler

İngiltereli sanatçı Simon Faithfull, bilgisayar ortamına ait piksel yapılarıyla oynayarak oldukça ilginç desenler üretmektedir. Aynı zamanda bu çizimleri sanal ortamda ustalıkla işleyerek, desen mecrasına farklı düzlemlerde farklı kimlikler kazandıran sanatçı, sayısal (dijital) desenlerine konu ettiği klasik manzara anlayışıyla sentez yapıtlar üretmeyi başarmıştır. Godfrey, sanatçı için, kuşkusuz “sıra dışı biçimde geleneksel bir çizim, manzara ve ölü doğa anlayışını takip eder”10 derken haklıdır ve bu takipte sanatçının desenleri için bilgisayar araçları birer asistan vazifesi görür.

Thumbnail imagepazarlarThumbnail imagesokaktakilerThumbnail imageoturanlarThumbnail imageoturanlar

(daha&helliip;)

By |2013-05-28T09:47:45+03:00Mayıs 28th, 2013|Üni. Haz. Grupları Öğrencilerin Yaptıkları|Adanadaki Yatcaz Kalkcaz Ordayım için yorumlar kapalı