Aylar: Temmuz 2011

Adanada Çocuklar İçin Güzel Çizim Eğitimleri

Adanadaki Çok Güzel Yaz Kursları

Thumbnail image

 

 

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

Burada ve ortak değerlerin, ulusal eğitim politika belirleyicileri ve bu alanda hizmet veren tüm meslektaşlar tarafından dikkate alınması, topluma yaygın ve kaliteli eğitim hizmetleri açısından önem arz etmektedir.

Toplumun her kesiminin ekonomik ve sosyal gereksinimleri göz önünde bulundurularak yapılandırılan eğitim programlarıyla toplumun, bölgenin daha kaliteli bir yaşama sahip olması hedeflenmektedir.

Thumbnail imageÇocuklara Heykel DersiThumbnail imageÇocuklara Heykel DersiThumbnail imageÇocuklara Heykel DersiThumbnail imageÇocuklara Heykel Dersi

okumaya devam et

Adanadaki Çocuklar İçin Sanat Çocuklar İçin Resim

Thumbnail image

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

Öğretim yöntemleri salt klasik yöntemlerden oluşmamalı, çağdaş, öğrenci merkezli yöntemler de yer almalıdır. Ders kapsamında projeler yaptırılmalı, seminerler düzenlenmeli, öğrenciler bazen farklı mekânlarda eğitim görmelidir. Böylece dersler monotonluktan uzaklaşır. Öğretim programında, öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, araştırma yaptığı, birbirleriyle fikir alış verişinde bulunduğu, sorumluluğu paylaştığı, sunduğu grup projeleri yer almalı; öğrencilerin algısal, yorumsal, çözümsel yetilerini geliştirme hedeflenmelidir.

TestTest

okumaya devam et

Adanada Yetişkinler İçin Ebru Eğitimleri

Adanadaki Çocuk İçin Ebru Dersleri Sanat Atölyeleri

Thumbnail image

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Ebru sanat kursları

Ebru kurslarımız birebir özel ders olarak veya gruplara verilmektedir. Saat ve gün sizinle birlikte kararlaştırılabilir. 1. Kur toplamda 16 saattir. Ebru malzemeleri kursa ait olarak veya öğrencinin kendisine ait olarak iki türlü fiyatlandırmaktayız. Dileyen öğrenciler 2. Kura devam ederek daha profesyonel anlamda ebru derslerine devam edebilirler. 1. Kur sonunda öğrencilere “başarı belgesi” verilmektedir.

Akşam veya hafta sonu da ders alabilirsiniz. 2 aylık kurlarla, talebe göre haftada bir veya daha fazla gün, 2’şer saatlik derslerle verilmektedir. Boya ve kâğıt malzemeleri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Dileyen arkadaşlar temel derslerin bitiminden sonra ebru üzerine resim, minyatür, tezhip-hat dersleri ile güzel çalışmalara devam edebilirler.

Klasik ebrular; battal ebru, gelgit ebru, hafif ebru, şal ebru, bülbülyuvası, taraklı ebru, kumlu ebru, hatip ebrusu, çiçekli ebru, akkase ebru olarak ebru çeşitleri ve ebru üstü desen modellemeleri vb. Gibi dersler yapılmaktadır.

Atölyemize; yapılan çalışmalarımızı görmeye tüm ebru dostlarımızı bekliyoruz.

Hafta içi ve hafta sonu 10 kişilik gruplarla çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımızda ebru hakkındaki tüm tecrübelerimiz aktarılmaktadır. En az 3 ay süren çalışmalarımız sonunda tüm ebru teknikleri uygulamalı olarak yapılır. İleri düzey çalışmalarını sürdüren birçok ebru dosalarımızda vardır

Akıl doğuştan yetenek çalışmayla kazanılır.

Kursumuzda: deneyimli hocalar ve yaz dönemlerinde üniversiteden okuyan öğrencilerimizin stajyer öğrencileri katılmaktadır.

Bu temel önlem sonunda, yani, kitlelerin demokratik düşünce biçimiyle demokratik kültür öğelerinden yalıtılmaları sonunda, yapılacak şey, onlara ortadaki boşluğu dolduracak «ikame kültürler» yaratmaktır. İşte kitle Kültürü’nün bu yüzden bir ikame kültürü olarak kullanılışı ortaya çıkar. Kitleler, kendi yaratıcılık güçlerine, kendi gerçek manevi gereksinimlerine yabancılaştırılmış kitle Kültürü’nün alımlayıcısı ve tüketicisi haline gelirler.

TestTest

okumaya devam et

Adanadaki Çocuk Resimlerimiz

Thumbnail image

 

 

Çocuklar İçin Yaz Kurslari

Burada gördüğünüz her iki örnek de portre ressamlığına sıra dışı yaklaşımlar getiriyor ve iki aşırı uçta duruyor. İlk çizim basit çevre çizgisi yaklaşımının etkisini gösterirken ikinci çizim detayların ve dokunun görsel etkisini öne çıkartıyor.

Bu çizim etkisini ana yüz organlarının ve saçın taslak şeklinden alıyor. Bu yaklaşımın iyi sonuç verebilmesi için profili hem oran hem de şekil olarak son derece kesin bir şekilde alabilmeniz gereklidir. Zaman alıcı olsa da, göründüğü kadar zor değildir.

Çukurova ResimTestÇukurova ResimTestÇukurova ResimTestÇukurova Resim

okumaya devam et

Pastel Boya Malzemeleri Adana

Adanadaki Çocuklara Yönelik Resim Kursları

Thumbnail image

 

 

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

İnsan vücudu karmaşık bir yapıya sahiptir. Anatomik yapısı gereği her bir parçası kendi içinde harekete ve bu harekete bağlı olarak da diğer varlıklardan farklılıklara sahiptir. Harekendeki değişimin yanında kendi içinde oranlara sahiptir.

 

Bu oranlar temelde benzer olsa da kadın-erkek ya da yetişkinçocuk olmasına göre farklılıklar göstermektedir. 43. görselde kadın-erkek ve yeşkin-çocuk vücutlarındaki oranların farkı görülmektedir.

 

Desen çalışmalarında insan vücudunun oranları belirlenirken baş, yüzyıllardır birim ölçüsü olmuştur. Baş, birim ölçüsü alınarak gövdenin, kolların, bacakların birbirleriyle ve bütünle oranları tespit edilmiştir. Bu yöntem, oranların belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntemdir.

 

Desen çalışmalarında bu ve buna benzer kayöntemler kullanmak yerine, desen çizen kişinin kendi çalışma üslubu içinde kendi yöntemlerini gelişirmesi daha doğrudur.

Çukurova’da Yağlı Boya Resim SergileriTestÇukurova’da Yağlı Boya Resim SergileriTestÇukurova’da Yağlı Boya Resim Yapanlar

okumaya devam et