Aylık Arşivler: Temmuz 2004

Adanadaki Çocuklar Kolaj Çalışması Yapıyorlar

Thumbnail image

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Sadece sınıf öğretmenlerinin değil tüm sanat eğitimcilerinin de amaca uygun teori ve uygulamaları içinde barındıran bir ders programı ile yetiştirilmeleri gerekir. Ancak sanat eğitimcisi olarak mezun olan gençlerin öğrenim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle yetinmeyip sürekli kendilerini yenilemeleri önemlidir. Okuyan, sorgulayan, sanatsal uygulamalarını devam ettiren, yeni arayışlarda bulunan sanat eğitimcileri hem kendilerini geliştirecek hem de öğrencilerine her yönüyle daha çok faydalı olacaklardır.

Thumbnail imageResim ŞenliğiThumbnail imageResim ŞenliğiThumbnail imageResim Şenliği

By |2004-07-07T12:00:00+03:00Temmuz 7th, 2004|Çocuk Grubu Kursumuzda Videolar|Adanadaki Çocuklar Kolaj Çalışması Yapıyorlar için yorumlar kapalı

Adanadaki Maskeler

Thumbnail image

 

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

 

Bir sanat adamı, fizikçi ve eğitimci olan Ned Hermann yaratıcılığın kaynağının beyin olduğunu ve beynin yalnızca bir bölümünün değil tümünün yaratıcılıkta etkin olduğunu ileri sürer. Graham VVallis tarafından belirlenmiş yaratıcılık aşamaları: Hazırlık aşaması, kuluçka aşaması, aydınlanma aşaması ve gerçekleme aşaması beynimizin sağ ve sol yarım kürelerinin hepsinin devrede olması ile gerçekleşir. Beynimizin sol yarım küresi, mantıksal, sözel, akılcı, soyut, sayısal, sağ yarım küresi de, sözel olmayan, somut, sezgisel düşünme biçimlerine yöneliktir. Öyleyse beynin gelişim süreci içerisinde iki yarım küresinin de geliştirileceği eğitim-öğretim süreçlerine ihtiyaç vardır. (daha&helliip;)

By |2004-07-07T09:54:06+03:00Temmuz 7th, 2004|Çocuk Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|Adanadaki Maskeler için yorumlar kapalı

Adanadaki Çocuk Grubu ACS Sergi Çalışmaları

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade ede bilen, içinde yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen, dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Sanat eğitiminin bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için eğitimin her kademesinde, kesintiye uğramadan, seviyeye uygun programlarla yerini alması önemlidir. Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği, makineleşmenin bazı sorunları da beraberinde getirdiği günümüzde çocuğa/gence kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilme ortamları hazırlamak mutlu ve üretken nesillerin oluşması için de gereklidir. (daha&helliip;)

By |2004-07-07T09:54:06+03:00Temmuz 7th, 2004|Çocuk Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|Adanadaki Çocuk Grubu ACS Sergi Çalışmaları için yorumlar kapalı